T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
Bulunduğunuz Yer: Resmi Kurumlar  >>   Milli Eğitim Müdürlüğü

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


   


 KURUMUN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 Adres    : Yeni Cami Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Kat:2 SELENDİ

TEL       : 0 236 788 10 10

FAKS    : 0 236 788 13 89MİSYONU 

    Türk Milli Eğitiminin Genel amaç ve İlkeleri Işığında, Eğitim Liderleri, Öğretmenler, Eğitim Gönüllüleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Çalışarak; İlçemiz Düzeyinde Günümüzün Eğitim Sorunlarını Çözme, Yarına Daha Çağdaş, Demokratik, Laik, Hukukun Üstünlüğüne İnanan, Düşünen, Araştıran, Öğrenen, Öğrendiğini Yorumlayan, Sorgulayan, Özüne, Kültürüne, Milli ve Manevi Değerlerine Sahip, Her Türlü Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeye Açık ve Yaşamına uygulayabilen; Okullarımıza, Bağlı Birimlerimize ve Çevremizle Bir Bütünlük İçinde Kaliteli Hizmet Vermek İçin Var Olan

 

                                                                                    VİZYONU 

 

    Atatürk İlke ve İnkılâpları Doğrultusunda, Ruhen ve Fikren Sağlıklı, Bilimsel Gelişmelere Açık, Fırsat Eşitliğinin Sağlandığı, Milli Değerlerimize ve kültürümüze sahip Çıkan; Farklı Kültürlere, Hak ve Sorumluluklara Saygılı, Bilim ve Teknolojiyi Yakından İzleyen, Araştıran, Uygulayan, Üreten, Sorumluluklarının Bilincinde, Çağdaş Uygarlık Düzeyinde Yeniliklere Sahip Nesiller Yetiştirmektir.

  

Selendi Kaymakamlığı 2011 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz yayınlanamaz.
E-POSTA: selendi@icisleri.gov.tr
T.C SELENDİ KAYMAKAMLIĞI

TEL:0 236 788 10 01-788 33 52 FAX: 0 236 788 10 46 Bilgi-İşlem/Site yöneticisi:Ruhi GÜRBÜZ
 
E-mail:selendi@icisleri.gov.tr-ruhi.gurbuz@icisleri.gov.tr