T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
Bulunduğunuz Yer: Resmi Kurumlar  >>   Milli Eğitim Müdürlüğü

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


Kazım TOKKAŞ
Milli Eğitim Müdürü
 

    Milli Eğitim Müdürü Kazım Tokkaş 1975 yılında Manisa ili Selendi ilçesinde doğdu. İlkokulu Selendi Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Selendi Lisesinde tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazandı. 1995 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesine yatay geçiş yaptı. 1998 yılında eğitim fakültesini bitirdi ve aynı yıl Şanlıurfa ili, Bozova İlçesi, Yaylak İlköğretim Okulunda Sınıf Öğretmeni olarak göreve başladı. 2005 yılı Haziran ve Eylül ayları arasında 3 ay süreyle Kütahya Gediz Gümele İlköğretim Okulunda çalıştı. 2005 yılı Eylül ayında ise ilçemiz Rahmanlar İlköğretim Okuluna atandı. Aynı okulda 2007 yılında müdür yardımcılığı 2008 yılında ise Vekâleten Okul Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2009 yılında Selendi Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2012 yılında branş değişikliği yaparak Türkçe Öğretmenliğine geçti ve aynı zamanda Müdür Yardımcılığına devam etti. 2012 yılında girdiği ve kazandığı Okul Müdürlüğü sınavının mülakatından da başarılı olarak 5 Kasım 2013 tarihinde Çortak Ömer-Nimet Kahraman İlköğretim Kurumları Müdürü olarak göreve başladı. Yalova ve Aksaray’da hizmet içi eğitim seminerlerine katıldı. Farklı zamanlarda sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 4.Sınıf Öğrencisi olan Kazım Tokkaş,657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.ve 175. maddeleri uyarınca 09/05/2014 tarihli kararname ile Milli Eğitim Bakanlığınca Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirilmiş,13.05.2014 tarihinde görevine başlamış olup, halen bu görevini yürütmektedir. Evli ve İki Çocuk Babasıdır.

    

 KURUMUN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 Adres    : Yeni Cami Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Kat:2 SELENDİ

TEL       : 0 236 788 10 10

FAKS    : 0 236 788 13 89MİSYONU 

    Türk Milli Eğitiminin Genel amaç ve İlkeleri Işığında, Eğitim Liderleri, Öğretmenler, Eğitim Gönüllüleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Çalışarak; İlçemiz Düzeyinde Günümüzün Eğitim Sorunlarını Çözme, Yarına Daha Çağdaş, Demokratik, Laik, Hukukun Üstünlüğüne İnanan, Düşünen, Araştıran, Öğrenen, Öğrendiğini Yorumlayan, Sorgulayan, Özüne, Kültürüne, Milli ve Manevi Değerlerine Sahip, Her Türlü Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeye Açık ve Yaşamına uygulayabilen; Okullarımıza, Bağlı Birimlerimize ve Çevremizle Bir Bütünlük İçinde Kaliteli Hizmet Vermek İçin Var Olan

 

                                                                                    VİZYONU 

 

    Atatürk İlke ve İnkılâpları Doğrultusunda, Ruhen ve Fikren Sağlıklı, Bilimsel Gelişmelere Açık, Fırsat Eşitliğinin Sağlandığı, Milli Değerlerimize ve kültürümüze sahip Çıkan; Farklı Kültürlere, Hak ve Sorumluluklara Saygılı, Bilim ve Teknolojiyi Yakından İzleyen, Araştıran, Uygulayan, Üreten, Sorumluluklarının Bilincinde, Çağdaş Uygarlık Düzeyinde Yeniliklere Sahip Nesiller Yetiştirmektir.

 


 

Selendi Kaymakamlığı 2011 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz yayınlanamaz.
E-POSTA: selendi@icisleri.gov.tr
T.C SELENDİ KAYMAKAMLIĞI

TEL:0 236 788 10 01-788 33 52 FAX: 0 236 788 10 46 Bilgi-İşlem/Site yöneticisi:Ruhi GÜRBÜZ
 
E-mail:selendi@icisleri.gov.tr-ruhi.gurbuz@icisleri.gov.tr